< Magazine />

    


Co robimy?

Planowanie inwestycji
Projektowanie budowlane, sanitarne, elektryczne obiektow przemysłowych
Specyfikacje techniczne i kosztorysy
Uzyskiwanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie)
Prowadzenie procedur rozpoczęcia produkcji
Wszystkie uzgodnienia: urzędowe, ochrony przeciwpożarowej, UDT itd
Procedury związane z ochrona środowisk
BHP
Nadzor i kontrola prac budowlanych

       
AMT, założoną w 2004 roku.